Qadrli talabalar, 

Ikkinchi tanishtiruv suxbati  6-oktabr (shanba) kunida bo’lib o’tadi.
Suxbat guruhlarga bo’linib turli vaqtlarda bo’lib o’tadi.

Suxbat o´tkaziladigan joy: Alisher Novoiy nomidagi O'zbek tili va adabiyoti Universiteti (eski Nizomiy nomidagi Pedagogik Universiteti).

BUTga qabul qilingan barcha talabalar tanishuv suxbatida ishtirok etishi shart. 
Ota-onalar tanishtiruv suxbatiga kiritilmaydi. 


Tanishtiruv suxbati quyidagi mavzulardan iborat:

  1. Birinchi semestrda o’tiladigan asosiy fanlar haqida ma’lumot;
  2. Universitet o’quv sistemasi;
  3. Universitetning asosiy qonun-qoidalari;
  4. Universitetning baholash tizimi;
  5. Stipendiya olish tizmi haqida ma’lumot.

 

Hurmat bilan, 
Puchon Universiteti ma'muriyati

Suxbat jadvali ko'rish

Jadvali ko'rish